fbpx

Enterprise

Timegrip Enterprise er en tjeneste, der er helt tilpasset din virksomheds behov og leveres som et projekt. Vi har erfaring med levering af over 500 projekter, og vores Enterprise-tjeneste er i drift i over 12 lande. Alle vores Enterprise-tjenester leveres på lokalsproget.

Typiske tilpasninger kan være:

 • Bemandingsperioder, der afviger fra kalendermåneder i henhold til dit lands arbejdsmiljølov eller dine kollektivaftaler.
 • Afvigende lønperioder og beregningsgrundlag i henhold til din virksomheds lønproces.
 • Lønregler til beregning af løngrundlag i henhold til dit selskabs lønmodel og kontrakter indgået med dine medarbejdere.
 • Rapporter tilpasset din virksomheds unikke måltal og driftsperioder.
 • Varslinger og blokeringer for at undgå, at der planlægges bemanding, der bryder med lokal arbejdsmiljølovgivning, dine medarbejderes kontrakter eller bestemmelser i kollektivaftaler.
 • Opsigelsesrutiner, der er unikke for din virksomhed eller andre regler.
 • Integration med HR- eller lønsystemer muliggør automatisk overførsel af medarbejdernes stamdata til Timegrip-tjenesten
 • Integration med produktivitetssystemer, Business Intelligence-systemer eller Data Warehouse til overførsel af data fra Timegrip eller til fremstilling af din virksomheds unikke måltal i Timegrip eller kombineret med data fra din Timegrip-tjeneste.
 • Integration sker ud fra de muligheder, som tredjepartssystemet tilbyder. Det kan være asynkront med “old-school” csv-filer, som “scheduled tasks” eller synkront ved brug af Timegrips righoldige bibliotek af API’er.

Timegrip Enterprise-projekt.

Dit Timegrip-projekt bliver leveret trygt og sikkert af vores erfarne og professionelle projektledere og it-konsulenter. En aftalt projektplan mellem begge parter sikrer, at projektet leveres til tiden og ifølge budgettet. Dit Enterprise-projekt leveres komplet og på digitale samarbejdsplatforme, og faserne i projektet er:

 • Initiering og planlægning med kunde
 • Analyse- og designfase
 • Opsætning af tjenester og aftalte tilpasninger
 • Teknisk og funktionel test
 • Kundetest
 • Kundegodkendelse og implementering
 • Godkendelsesperiode
Ansatt Leder

Fordele for de ansatte

 • Ind- og udstempling i appen
 • Opdateret vagtplan i realtid
 • Bed om fri, vagtbytte og ledige vagter i appen
 • Større forudsigelighed
 • Mulighed for at påvirke ens arbejdsplaner

Fordele for lederen

 • Komplet system til bemandingsplanlægning og timehåndtering
 • Enkel lønkørsel
 • Enklere arbejdsdag i overensstemmelse med selskabets regler
 • Lederstøtte til at overholde love og regler

Funktioner for Enterprise

Bemandingsplanlægning

Timegrip har en række funktioner, der forenkler og effektiviserer bemandingsplanlægningen...

Timeregistrering

Er du træt af timesedler i Excel og af at regne ud, hvad dine ansatte skal have i løn? Lad...

App

Lad dine ansatte stemple ind og ud på arbejde, og håndter vigtige opgaver – direkte fra...

Integrationer

Vi har erfaring og støtte til integration med en række andre systemer.

Løneksport

Importer løngrundlaget direkte ind i dit lønsystem.

Ansættelseskontrakt med eSignering

Elektronisk signerede ansættelseskontrakter med kontraktarkiv.

Budget

Importér omsætning, løn og timebudgetter i Timegrip, og få automatisk beregnet måltal.

Kommunikation

Kommuniker nemt med dine ansatte i Timegrip via adviseringer og opslagstavlen

Adviseringer og lederstøtte

Lad Timegrip hjælpe dig med at planlægge i henhold til arbejdsmiljøloven og andre lovkrav.

Fraværshåndtering

Håndter ferie og fravær. Sygdom og opfølgning beregnes automatisk med Timegrip.

Rapportering

Få detaljeret information om timeforbrug, sygdom og løn.

Storefront

Afdelingens webside til ind- og udstempling samt visning af opdateret bemandingsplan.

Måltal

Bevar overblikket over produktivitet, lønprocent og timeforbrug.

Aktivitetskalender

Bevar overblikket over kommende aktiviteter med aktivitetskalenderen.

TGPool

Med TGPool kan ansatte modtage adviseringer om ledige vagter fra flere afdelinger uden...

Timekonti

Timegrip gir deg overblik over de ansattes plus- og minustid.