fbpx

Takket være norskudviklet teknologi leveres Timegrip i dag som SaaS til detailhandelskæder i mere end 10 lande. Automatiserede og stabile integrationer gør Timegrip i stand til at sende præcise og relevante data til og fra andre kernesystemer og virksomhedsapplikationer og helt ud til brugerne, når de sidder og arbejder med bemanding samt time- og løngodkendelse.

Integrationer

Vi har erfaring og støtte til integration med en række andre systemer.

Timegrips Enterprise-kunder ønsker helhedsløsninger, som er integreret med kernesystemer og forretningsapplikationer, der indeholder stamdata, produktivitetsdata, adgangs- og sikkerhedssystemer. Det er for at øge dataintegriteten og sikre et optimalt flow for vedligeholdelse og ændring af data.

Ved hjælp af tætte og automatiserede integrationer bidrager Timegrip til at frigøre og fremme brugen af virksomhedsdata, som i dag er låst i separate systemer, for at give butikschefer og afdelingsledere et beslutningsgrundlag i realtid, når de skal planlægge bemanding. Timegrip skal også kunne sende data til støttesystemer og kernesystemer – for eksempel Business Intelligence og Data Warehouse, POS-systemer, HR- og lønsystemer – ved hjælp af eksport og integration af høj kvalitet.

iStock-1149749384 copy

Timegrips integrationsmotor tilbyder tjenester til både synkron og asynkron dataudveksling via REST API, JSON, Soap Web-tjenester, FTP(S) med CSV- og XML-filer og andre standardiserede og ikke-standardiserede filformater samt protokoller som HTTP(S) og/eller TCP.

  • Integration med HR- eller lønsystemer muliggør automatisk overførsel af medarbejdernes stamdata til Timegrip-tjenesten
  • Integration med produktivitetssystemer, Business Intelligence-systemer eller Data Warehouse til overførsel af data fra Timegrip eller til fremstilling af din virksomheds unikke måltal i Timegrip eller kombineret med data fra din Timegrip-tjeneste.
  • Integration sker ud fra de muligheder, som tredjepartssystemet tilbyder. Det kan være asynkront med “old-school” csv-filer, som “scheduled tasks” eller synkront ved brug af Timegrips righoldige bibliotek af API’er.
Logosky copy
Se alle funktioner