fbpx

Hanne Markussen Eek - Konsernsjef / CEO Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals

Vi er kommet på forkant i stedet for at løbe bagefter, og vi har sparet uendelig meget tid med den automation og lederstøtte, som Timegrip giver os.

Franzefoss Minerals er det førende mineselskab for kalk i Norge, og her har de stort fokus på miljøet. Gennem bæredygtig udnyttelse af kalk- og dolomitaflejringer kan selskabet levere kvalitetsprodukter, der er tilpasset markederne

Franzefoss Minerals består i dag af fire produktionsanlæg: Salgsafdeling, koncernstab og koncernledelse. Franzefoss Minerals er også moderselskab for Verdalskalk og NorFraKalk.

Franzefoss Minerals har en betydelig maskinpark, flere produktionsanlæg og avanceret logistik, som drives og forvaltes i henhold til en række kvalitetskrav. Franzefoss Minerals er certificeret i henhold til kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. Med omkring 200 fagligt dygtige medarbejdere produceres og leveres samfundskritiske produkter og tjenester på en miljøvenlig måde og med ressourcehåndtering i tråd med virksomhedens samfundsansvar.

Anskaffelse

I Franzefoss Minerals havde vi manuelle timesedler, der fungerede som timeregistreringssystem. Det gav en række fejlkilder, og det var vanskeligt at følge op og forbedre. Vi tog derfor hul på en formel proces for at anskaffe et timeregistreringssystem, og en af dem, vi inviterede til at konkurrere om kontrakten, var Timegrip. De udmærkede sig tidligt i processen ved et stort engagement, og de var villige til at prøve et nyt kundesegment – industrisektoren.

Når man skal tilpasse en hyldevare til en ny type værdikæde og branche, kræver det en evne til at få overblik og kunne “oversætte” eksisterende viden til nye områder – og den evne har Timegrip. Det var helt afgørende for os, da vi valgte leverandør af timeregistreringssystem. Vi er en 100 år gammel industrivirksomhed med lange traditioner i at opbygge særlige rutiner, særaftaler og tilpassede systemer. Derfor har vi brug for leverandører, der er offensive, udholdende og har god basisviden til at forstå nye værdikæder og virksomheder.

Implementering.

Vi valgte at gå efter en tilpasset Timegrip-tjeneste med flere integrationer og dataudveksling med vores andre kernesystemer.

I løbet af anskaffelsesprojektet har Timegrips professionelle konsulenter guidet os gennem de forskellige faser. Det var vigtigt for os, at Timegrip kunne tale med vores øvrige personalestyringssystemer, så vi fik en sømløs overføring af data. Det blev gennemført og giver både nye og eksisterende systemer en højere brugsværdi.

Projektet blev leveret i henhold til aftale og i henhold til de risikovurderinger, der blev defineret undervejs i projektet. Timegrip var virkelig gode rådgivere i processen.

Compliance

Før vi anskaffede os Timegrip, havde vi altid en følelse af, at løn ikke var korrekt, og at der var lokale variationer i fortolkning og overholdelse af vores komplicerede kollektivaftaler.

Alle kollektivaftaler er nu indført i Timegrips lønberegninger med en række adviseringer og blokeringer for, hvad man må og ikke må foretage sig.

Det har givet os et system med præcision på alle niveauer i hele vores organisation. Der er ikke længere diskussioner om fortolkninger af regler eller tal, og korrektioner af løn er tilnærmet elimineret.

Vi er kommet på forkant i stedet for at løbe bagefter, og vi har sparet uendelig meget tid med den automation og lederstøtte, som Timegrip giver os.

Franzefoss-17

Copyright (c) Nordfra.no /Michael Ulriksen https://www.nordfra.no/aktuelt/franzefoss-minerals/

Effektivitet.

Vores fantastiske medarbejdere i Franzefoss Minerals har spidskompetencer på en række områder inden for minedrift. Med implementering af Timegrip-tjenesten og -appen har vi taget et stort spring ind i fremtiden, når det gælder kommunikation med vores medarbejdere samt deres involvering i driften.

Tidkrævende arbejdsopgaver som ekstra bemanding til nonstop drift, treholdsskift, losning og andre ekstraopgaver forbundet med vores kerneforretning, er blevet enklere at kommunikere ud til de ansatte. Tydelige vagtplaner og dokumenterede timesedler i digital form har givet virksomheden et stort løft i forhold til forudsigelighed og fejlprocenter, når vi kører vores lønudbetalinger.

Norsk.

Som norsk industrivirksomhed er det ekstra rart, at Timegrip til trods for sit internationale navn og sin succes er et 100 % norsk selskab med teknologi, der bliver udviklet og drevet i Norge. Det at vælge norsk er vigtigt for os med hensyn til service, opfølgning, sprog og ikke mindst forståelsen af den norske lønmodel.

Hanne Markussen Eek

CEO – Franzefoss Minerals

Følg Franzefoss Minerals her:

https://kalk.no/

https://www.facebook.com/FranzefossMinerals